Van Elder & Associates
Avocats, Attorneys at law, Advocaten

Philippe Decrem

Philippe Decrem - Advisor

Economisch en financieel opgeleid (Handelsingenieur aan de ULB – 1991), ben ik mijn professionele carrière begonnen in de sector van de financiële audit, waar ik de wijze van functioneren heb ontdekt van ondernemingen met zeer verschillende grootte en waar ik mij heb kunnen verdiepen in het financieel beheer.
 
Ik heb vervolgens gekozen om de rol te vervullen van financieel directeur, projectbeheerder en raadgever bij verschillende commerciële ondernemingen. Naast de louter financiële – en fiscale- aspecten, had ik de kans om deel te nemen aan verschillende facetten van het leven van een onderneming, zowel op operationeel als strategisch niveau, door aandeelhouders en bestuurders bij te staan in de evaluatie van opportuniteiten, verplichtingen en risico’s waaraan ze onderhevig zijn.
Deze functies hebben me overigens toegelaten om het belang van menselijke relaties te appreciëren in deze activiteiten en mijn ervaring te verrijken in dit domein.
Ik heb GvA vervoegd in 2015 waar mijn rol zich hoofdzakelijk situeert in de complementariteit van de analyses en voorgestelde oplossingen, op fiscaal of vermogensvlak, door het accent te zetten op het economisch, organisationeel en pragmatisch aspect naast de juridische en technische aspecten.